Index

   Project

   Partners

   Meetings

   Publications

   Education

   Maps

   Contacts

BrandFeuerBrandFeuer
FeuerBrandFeuerBrand
BrandFeuerBrandFeuer
FeuerBrandFeuerBrand
          Projektlogo    Interreg 4A

 Follow our group on facebook

 

                                        INTERREG 4A projektet "Beredskab uden grænser" / "Gefahrenabwehr ohne Grenzen" er afsluttet.

Medfinansieret af INTERREG 4A programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling