Gå til hovedindhold

Øvelse

Droneøveslse lørdag den 19. november 2022

Indhold

  Som aftalt i partnerkredsen afviklede projektet øvelsen, målrettet mod ”Taktisk anvendelse af droner”.

  Øvelsen blev afviklet på øvelsesområdet på Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse – BRSCU – i Tinglev, samt i et moseterræn umiddelbart uden for byen.

  Deltagerne på øvelsesdagen var droneenheder fra Katastrophenschutz Nordfriesland, Beredskab Sønderborg samt MEKS. Beredskabsstyrelsen, som er netværkspartner, havde også givet tilsagn om deltagelse, men måtte melde afbud af operative årsager. Mandskaberne bestod af både nye og mere rutinerede piloter, der kunne give læring videre på tværs af enhederne.

  Derudover var der en tolk med på øvelsen – især til tolkning under de teoretiske oplæg og evalueringen af dagen og øvelserne.

  Der var planlagt 3 elementer i øvelsen. Alle øvelser målrettet mod elementær/basis træning. 2 af disse var målrettet på taktisk støtte til Indsatsleder Brand med opgaven at observere på brandudvikling i bygninger.                                           

  Øvelsernes tema var relativt velprøvet for nogen og relativt uprøvet for andre, idet droneenhederne har vidt forskellige, primære opgaver i de organisationer de kommer fra. Så generelt gav det god læring til alle. For nogle var det ny læring og for andre var det mere læring.

  Det 3. element var træning i humanitær eftersøgning i vanskelige terrænforhold. Dette tema var også særdeles relevant træning for alle enheder. To af holdene kørte øvelsen om formiddagen i høj solskin og det sidste hold om eftermiddagen, under helt andre lys-, temperatur- og vindforhold. Og det viste sig at være god læring idet disse forhold gjorde at løsningsmulighederne med de tilgængelige værktøjer var væsentligt forskellig. Derfor også god læring for alle her.

  Imellem øvelserne var der 2 teoretiske oplæg.

  Det første, fra morgenstunden, var med temaet ”Mental parathed”, målrettet mod beredskabspersonales indsatser. Oplægget blev givet af Beredskabschef Allan Dalager fra Beredskab Sønderborg, som er projektpartner. Oplægget var  generelt meget relevant for alle og gav anledning til gode debatter og eksempler.

  Det andet, lige efter frokosten, var med temaet ”Humanitære eftersøgninger”, og målrettet på enheder der assisterer politiet i disse eftersøgninger, samt hvorledes politiet organiserer og gennemfører disse. Oplægget leveret af ledere fra politihundeafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, som er netværkspartnere i projektet. Dette oplæg gav ligeledes anledning til god debat og eksempler ligesom det gav anledning til invitation til fælles øvelsesaktivitet i fremtiden.

  Efter at øvelserne var gennemført inden mørket faldt på, blev alle enhedernes materiel stillet op på pladsen og der var mulighed for, på tværs af sprog og nationaliteter, at se og røre hinandens forskellige materiel og udstyr, hvilket alle også var meget engagerede i.

  Alt i alt en fantastisk dag med godt humør, stort engagement og læring, hvor der blev dannet netværk på tværs af enhederne og grænsen.  

  Og derudover var det også dagen hvor vinterens første sne faldt i Danmark.

  Sidst opdateret: 12. september 2023