Gå til hovedindhold

Arbejdspakker [DK]

Grænsen må ikke være en hindring for hurtig akut hjælp!

Indhold

  Brandbiler og ambulancer foran brandstation

  Vores vision:

  Grænsen må ikke være en hindring for hurtig akut hjælp!

  Ingen ressource bør stå ubenyttet på den ene side af grænsen, når den er nødvendig på den andens side af grænsen, uanset om det er en ambulance, en brandbil eller en flydespærring.

  Derfor arbejder vi med at dele vores viden på forhånd, både når vi planlægger, forbereder og uddanner os, og når det er alvor, hvad enten der er tale om en hverdagshændelse eller en stor ulykke.

   

  Projektet består af en række arbejdspakker:

  • Projektledelse - Projektperioden er fra 1. januar 2022 til 31. december 2022.
  • Kommunikationsarbejde
  • Identifikation af fælles udfordringer

  Videreudvikling (mod nyt projekt 6A) identificere relevante og aktuelle nye projektemner.

  Projektet skal udbygge det eksisterende netværk til gavn for det samlede beredskab i grænselandet. Netværket skal udbygges til at omfatte flest mulige relevante myndigheder og relevante beredskabsaktører.                                                                                                                                                                           

  Covid-19 og dertilhørende restriktioner har haft en mærkbar betydning for netværket. Der er behov for at genfinde netværkets form og virke, så det kan tilpasses tiden efter COVID-19, videreføre styrkerne fra tiden før COVID-19 og implementere læringspunkter fra tiden under COVID-19.                                                           

  Yderligere vil netværksprojektet afdække omfanget af eksisterende barrierer ift. det grænseoverskridende beredskabssamarbejde.

  At løse beredskabsmæssige opgaver til størst gavn for de der lever, færdes og arbejder i grænselandet, kræver taktisk, operativt og strategisk koordinering på tværs af landegrænser. Lande der til dagligt har hver sin lovgivning og beredskabskultur, skal alligevel kunne mødes og løse den samme opgave i samarbejde med hinanden.

  Løbende ændringer i lovgivning eller andet, i enten Danmark eller Tyskland, medfører ofte ringe i vandet som kræver koordinering og gensidige justeringer som bedst løses inden for rammerne af netværk implementeret via INTERREG-projektet.

  Sidst opdateret: 12. september 2023